Dragoslava Srejovića

Nova 9 (Leva strana)

slika

 

STAMBENA ZGRADA,P+1+Pk:

LOKACIJA:Ulica Dragoslava Srejovića(Nova 9) ,Parcela br....

INVESTITOR:"Kordun Gradnja d.o.o."

PRIJAVA RADOVA:.............PROJEKTNI BIRO:..........

ODGOVORNI PROJEKTANT:........IZVODJAČ RADOVA:.......

BROJ GRADJEVINSKE DOZVOLE:


SKICE STANOVA

ZGRADA 1

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 2

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 3

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 4

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 5

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 6

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 7

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 8

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 9

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 10

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

nova8 stan

ZGRADA 11

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 12

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

ZGRADA 13

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

---povratak nazad na prodaju---