Zlatarićeva 22

slika

 

STAMBENA ZGRADA,P+3+Pk(dupleksi):

LOKACIJA:Ulica Zlatarićeva 22 ,Parcela br....

INVESTITOR:"Kordun Gradnja d.o.o."

PRIJAVA RADOVA:.............PROJEKTNI BIRO:..........

ODGOVORNI PROJEKTANT:........IZVODJAČ RADOVA:.......

BROJ GRADJEVINSKE DOZVOLE:


SKICE STANOVA ZLATARIĆEVA 22

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

STAN 5

stan

STAN 6

stan

STAN 7

stan

STAN 8

stan

STAN 9

stan

STAN 10

stan

STAN 11

stan

STAN 12

stan

STAN 13

stan

STAN 14

stan

STAN 15

stan

STAN 16

stan

STAN 17

stan

STAN 18

stan

STAN 19

stan

STAN 20

prvi nivo

stan

drugi nivo

stan

STAN 21

prvi nivo

stan

drugi nivo

stan

STAN 22

prvinivo

stan

drugi nivo

stan

STAN 23

prvi nivo

stan

drugi nivo

stan

STAN 24

stan

---povratak nazad na prodaju---